Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego

Informację o wyniku postępowania w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego należy wysłać jako załącznik (plik pdf) na adres bon.na.cyfryzacje@polskiestowarzyszenie.pl niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Zakres informacji w przedmiocie wyboru wykonawcy: Niezastosowanie się do powyższych wytycznych skutkować może w opóźnieniu publikacji informacji o wyborze wykonawcy.

Wstrzymanie naboru wniosków

Informujemy, iż zgodnie z częścią VII. ust. 2 Regulaminu powierzania grantów na cyfryzację, z końcem dnia 20.05.2024 r. nabór wniosków o powierzenie grantów zostaje wstrzymany.

Informację o wyniku postępowania ofertowego

Informację o wyniku postępowania ofertowego należy przesłać na adres bon.na.cyfryzacje@polskiestowarzyszenie.pl niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu podając co najmniej: nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę złożonej oferty. Dodatkowo w nazwie pliku powinien znajdować się numer zapytania nadany przez system po zamieszczeniu na stronie www.bonynacyfryzację.pl

Aktualizacja wzoru wniosku o powierzenie grantu

Informujemy, iż z dniem dzisiejszym zmianie uległ Wzór wniosku o powierzenie grantu na podstawie którego wszyscy zainteresowani zobowiązani są do składania swoich aplikacji o bon. Mając na względzie treść Regulaminu powierzania grantów oraz skrócenie procesu oceny wniosków rozszerzono zakres załączników do wniosku, które potencjalny Grantobiorca zobowiązany jest dostarczyć już na etapie aplikowania, wśród których dodatkowo znajdują się protokół postępowania o udzielnie zamówienia, oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz wersja elektroniczna […]

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie podlaskich MŚP w zakresie wdrażania technologii cyfrowych – bon na cyfryzację”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie podlaskich MŚP w zakresie wdrażania technologii cyfrowych – bon na cyfryzację” Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z regionu do wzięcia udziału w projekcie mającym na celu wsparcie podlaskich MŚP w procesie cyfryzacji. Bon na cyfryzację stanowi unikalną okazję do podniesienia poziomu technologicznego własnej firmy. Nabór wniosków rusza 20 maja 2024 o godzinie 8:00 Cała niezbędna dokumentacja znajduje się w zakładce Dokumenty Zapraszamy […]