Wsparcie podlaskich MŚP w zakresie wdrażania rozwiązań cyfrowych – bon na cyfryzację

Celem projektem jest wdrożenie technologii cyfrowych do 31.12.2025r. w 49 MŚP, szczególnie tych nie uczestniczących dotychczas w procesach podnoszenia innowacyjności, z obszaru woj. podlaskiego, poprzez granty w postaci bonów na cyfryzację oraz wprowadzenie innowacji produktowych przez 6 MŚP, a także innowacji procesowych przez 25 MŚP.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024r.  –  31.12.2025r.

Projekt skierowany jest do 49 MŚP (mikro:15, małe:23, średnie:11) z obszaru woj. podlaskiego

W ramach projektu zostanie zrealizowane wsparcie w postaci bonu na cyfryzację o maksymalnej kwocie dofinansowania nie przekraczającej 150 000,00 zł. Każdy grantobiorca będzie musiał wnieść wkład własny w wysokości min. 15% wartości usługi, która przeznaczone będzie na zakup oprogramowania branżowego i zaawansowanego, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowych oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych, niezbędnych do cyfryzacji przedsiębiorstwa w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego (B2B, B2C, B2E).

Wspierane będą projekty polegające na wdrożeniu przez MŚP innowacyjnych procesów biznesowych lub dodatkowo innowacyjnych produktów lub usług. Elementem projektu będzie też podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Wsparciem zostanie objęte wdrożenia rozwiązań cyfrowych (szytych na miarę).

Całkowity koszt projektu: 9.402.009,75 PLN,  z czego wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 7.965.084,75 PLN.

Nabór wniosków przeprowadzany jest w trybie ciągłym z uwzględnieniem rund konkursowych w terminach:

  • dla rundy I- od 20 maja 2024 do 31 maja 2024 r., alokacja 3.000.000,00 zł
  • dla rundy II- od 01 lipca do 31 lipca 2024 r., alokacja 3.000.000.00 zł
  • dla rundy III- od 01 września do 30 września 2024 r., alokacja 1.350.000.00 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie