DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Regulamin powierzenia grantów (Pobierz PDF)
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku o powierzenie grantu (Pobierz PDF). Wersja aktualna z 15.05.2024
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku o powierzenie grantu (Pobierz-DOCS). Wersja aktualna z 15.05.2024
  Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku o powierzenie grantu. Wersja nieaktualna (Pobierz PDF)
  Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku o powierzenie grantu. Wersja nieaktualna (Pobierz DOCS)
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny wniosków o powierzenie grantu bonu na cyfryzację (Pobierz PDF)
 5. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wzór umowy o powierzenie grantu (Pobierz PDF)
 6. Załącznik nr 3 do umowy – Wzór wniosku o wypłatę kwoty grantu (Pobierz PDF)
 7. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie oceniającego o bezstronności i poufności (Pobierz PDF)
 8. Załącznik nr 4 do umowy – Wzór dyspozycji Grantobiorcy dotyczącej kwoty grantu (Pobierz PDF)
 9. Załącznik nr 5 do Umowy – Wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” (Pobierz PDF)
 10. Załącznik nr 6 do Umowy – Wzór porozumienia wekslowego (Pobierz PDF)
 11. Załącznik nr 9 do umowy – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Pobierz PDF)
 12. Załącznik nr 10 do umowy – Wzór zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis _ o nieotrzymanej pomocy de minimis (Pobierz PDF)
 13. Załącznik nr 11 do umowy – Wzór oświadczenia o posiadaniu statusu MŚP (Pobierz PDF)