I. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Doradczej i Konsultingowe ul. Pułkowa 11 15-1;43 Białystok. KRS 0000221615
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem poczty elektronicznej biuro@polskiestowarzyszenie.pl

II. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować:
2.1. za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. Pułkowa 11a 15-143 Białystok;
2.2. za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@polskiestowarzyszenie.pl;
2.3. za pomocą połączenia telefonicznego pod numerem: (85) 652 61 07

III. Rodzaje Zbieranych Danych

 1. Dane osobowe
  Podczas korzystania z naszej strony możemy zbierać następujące dane osobowe:
  1.1. Imię i nazwisko
  1.2. Adres e-mail
  1.3. Numer telefonu
  1.4. Dane przesłane w formularzu do kontaktu.
 2. Dane automatycznie zbierane
  Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbieramy pewne informacje,
  takie jak:
  2.1. Adres IP
  2.2. Przeglądarka internetowa
  2.3. System operacyjny
  2.4. Data i godzina wizyty
  2.5. Strony, które odwiedzasz.

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane następujących celach:

 1. w związku z zawarciem i realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celach rachunkowych (Art. 6 ust 1 lit c RODO);
 2. w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 3. w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość email, na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO – dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora poprzez kontakt z użytkownikami strony internetowego;
 4. w związku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Panią/Pana w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO);
 5. w związku z dostarczaniem newslettera w tym informacji marketingowych m.in. o usługach, produktach, promocjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 6. w związku z korzystania ze strony internetowej oraz w celach marketingowych (art. 6 ust 1
  lit. f RODO);
 7. w związku z zarządzaniem stroną i grupami na platformach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, jeśli chodzi o przetwarzanie danych na tych platformach, w tym komunikację z Tobą i kierowanie do Ciebie treści marketingowych, Administrator stosuje następujące zasady: Twoje dane będą przetwarzane tylko wtedy, gdy zdecydujesz się polubić stronę, wybrać opcję Obserwuj lub dołączyć do Grupy, lub w inny sposób udostępnisz swoje dane na platformie, która jest administrowana, na przykład poprzez umieszczenie wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony lub grupy, lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Ciebie, co może nastąpić poprzez odliknięcie opcji „Lubię to” lub „Obserwuj”, usunięcie komentarza lub wpisu, lub w inny sposób przewidziany na platformie/stronie, lub poprzez skontaktowanie się z Administratorem. Jednocześnie Administrator wskazuje, że zasady dotyczące strony/Fanpage/Grupy są ustalane przez Administratora, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym znajduje się strona/Fanpage/Grupa, są ustalane przez podmiot zarządzający tymi portalami;

V. Odbiorcy Danych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą podmioty zewnętrzne z którymi współpracuje
  Administrator tj.:
  1.1. banki,
  1.2. firmy ubezpieczeniowe,
  1.3. dostawcy usług pocztowych i kurierskich,
  1.4. dostawcy usług informatycznych administratora,
  1.5. firmy, które dostarczają narzędzia do analizy aktywności na stronie naszej strony internetowej,
  1.6. obsługa prawna,
  1.7. inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia.

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do
  wykonania umowy oraz okres wynikający z przepisów prawa dotyczących m.in. upływu terminu
  dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej umowy i realizacją obowiązku
  archiwizacji.
 2. W przypadku udzielonej zgody do czasu jej wycofania.

VII. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1.2. dostępu do swoich danych osobowych;
  1.3. sprostowania swoich danych osobowych;
  1.4. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  1.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  1.6. prawo do żądania przenoszenia danych.
 2. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące
  przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale i konieczne do zawarcia, realizacji i rozliczenia
  umowy oraz niezbędne do komunikacji.

IX. PROFILOWANIE

 1. Aby dostosować reklamy do Pani/Pana preferencji i wysyłać bezpośredni marketing (np. reklamy na Facebooku), będziemy przetwarzać dane osobowe w sposób automatyczny i tworzyć profil aktywności. Jednak nie będzie Pan/Pani doświadczać żadnych prawnych konsekwencji ani znaczących zmian w swojej sytuacji.
 2. Dane osobowe, które będą profilowane, odpowiadają danym, które zostały wymienione wcześniej w kontekście analizy Twojej aktywności na stronie internetowej.
 3. Podstawą prawną tego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), który umożliwia nam przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym w przypadku prowadzenia działań marketingowych dostosowanych do preferencji odbiorców. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia tego celu (jeśli nie poda Pan/Pani tych danych, nie będziemy mogli prowadzić działań marketingowych dostosowanych do Pani/Pana preferencji).
 4. Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu profilowania do momentu skutecznego złożenia
  sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Ma Pan/Pani możliwość wyłączenia piksela Facebooka w okienku informacyjnym dotyczącym
  plików cookie.

X. POLITYKA COOKIES

 1. Wprowadzenie
  Niniejsza Polityka plików cookies opisuje, w jaki sposób nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie do zbierania i przechowywania informacji podczas korzystania z naszej witryny. Niniejsza polityka ma na celu dostarczenie jasnych informacji na temat tego, jakie pliki cookies używamy, dlaczego to robimy oraz jak można nimi zarządzać.
 2. Co to są pliki cookies?
  Pliki cookies są to małe pliki tekstowe przechowywane na Pani/Pana urządzeniu, które zawierają informacje o aktywności na stronie internetowej. Pliki te pozwalają nam na dostosowanie witryny do Pani/Pana preferencji oraz ułatwiają korzystanie z niej. Pliki cookies mogą być tymczasowe (sesyjne) lub długoterminowe (stałe). Rodzaje plików cookies używanych na naszej stronie:
  a) Pliki cookies niezbędne do działania strony: Te pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Bez nich niektóre funkcje mogą być niedostępne lub działać niepoprawnie.
  b) Pliki cookies analityczne: Używamy plików cookies analitycznych, aby zbierać informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony. Dzięki tym informacjom możemy doskonalić naszą witrynę i dostosowywać ją do potrzeb użytkowników.
  c) Pliki cookies do celów reklamowych: Niektóre pliki cookies służą do wyświetlania spersonalizowanych reklam na naszej stronie oraz innych witrynach. Mogą one śledzić Twoją aktywność w celu dostarczania reklam odpowiadających Twoim zainteresowaniom.
 3. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  a) Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  b) W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,
  której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  Edge
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
  Urządzenia mobilne:
  Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone
 4. Podsumowanie
  Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies w celu zapewnienia lepszej jakości usług i dostosowania treści do Pani/Pana potrzeb. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z naszą Polityką plików cookies. Jeśli masz pytania lub
  wątpliwości dotyczące tej polityki, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych na stronie.

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. W związku z używaniem narzędzi, takich jak Google Analytics, Facebook Pixel, narzędzi do rozsyłania newslettera przez naszych współadministratorów, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do różnych państw spoza Unii Europejskiej. Oto lista państw trzecich, do których mogą być przekazywane Twoje dane: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia.
 2. Przekazanie danych do tych państw trzecich jest oparte na:
  2.1. Dla krajów takich jak Andora, Argentyna, Kanada (działalność komercyjna), Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Isle of Man, Japonia, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj, Wielka Brytania, USA (organizacje komercyjne) – decyzjach Komisji Europejskiej, które stwierdzają, że te państwa trzecie zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
  2.2. Dla USA, Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Korei Południowej, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii – stosowanie standardowych klauzul umownych, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021r.
 3. Może Pan/Pani otrzymać kopię danych, które są przekazywane do tych państw trzecich, od
  naszych współadministratorów.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie
  internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką mają zastosowanie przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa.

Zarządzanie zgodami plików cookies

Elementor

Statystyki (anonimowe)

Używanie

Używamy Elementor dla tworzenie treści. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Statystyki (anonimowe)

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis działań wykonanych na stronie

WordPress

Funkcjonalne

Używanie

Używamy WordPress dla rozwój strony internetowej. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zapis informacji o przeglądarce
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Sprawdzanie czy można umieszczać cookies
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zachowywanie zalogowania użytkowników

Complianz

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Complianz dla zarządzanie zgodami cookies. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Complianz Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis ID zaakceptowanej zgody na cookies
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Store if the cookie banner has been dismissed

Google Fonts

Marketing

Używanie

Używamy Google Fonts dla wyświetlanie czcionek. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Fonts Privacy Statement.

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
nic
Funkcja
żądanie adresu IP użytkownika

Google reCAPTCHA

Marketing

Używanie

Używamy Google reCAPTCHA dla zapobieganie spamowi. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów

LiteSpeed

Funkcjonalne

Używanie

Używamy LiteSpeed dla hosting strony internetowej. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
2 dni
Funkcja
Zapobiaganie zapisywaniu stron podręcznie

Wordfence

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Wordfence dla bezpieczeństwo strony internetowej. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Wordfence Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
1 dzień
Funkcja
Określanie czy użytkownik jest zalogowany

Wykorzystwane pliki cookies