Informujemy, iż zgodnie z częścią VII. ust. 2 Regulaminu powierzania grantów na cyfryzację, z końcem dnia 20.05.2024 r. nabór wniosków o powierzenie grantów zostaje wstrzymany.