Informację o wyniku postępowania ofertowego należy przesłać na adres bon.na.cyfryzacje@polskiestowarzyszenie.pl niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu podając co najmniej: nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę złożonej oferty. Dodatkowo w nazwie pliku powinien znajdować się numer zapytania nadany przez system po zamieszczeniu na stronie www.bonynacyfryzację.pl