Informujemy, iż z dniem dzisiejszym zmianie uległ Wzór wniosku o powierzenie grantu na podstawie którego wszyscy zainteresowani zobowiązani są do składania swoich aplikacji o bon. Mając na względzie treść Regulaminu powierzania grantów oraz skrócenie procesu oceny wniosków rozszerzono zakres załączników do wniosku, które potencjalny Grantobiorca zobowiązany jest dostarczyć już na etapie aplikowania, wśród których dodatkowo znajdują się protokół postępowania o udzielnie zamówienia, oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz wersja elektroniczna wniosku o powierzenie grantu. Prosimy o zastosowanie się do wytycznym bowiem ich niedochowanie może w konsekwencji wiązać się z odrzuceniem wniosku bez jego rozpatrzenia