Informację o wyniku postępowania ofertowego

Informację o wyniku postępowania ofertowego należy przesłać na adres bon.na.cyfryzacje@polskiestowarzyszenie.pl niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu podając co najmniej: nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę złożonej oferty. Dodatkowo w nazwie pliku powinien znajdować się numer zapytania nadany przez system po zamieszczeniu na stronie www.bonynacyfryzację.pl

Aktualizacja wzoru wniosku o powierzenie grantu

Informujemy, iż z dniem dzisiejszym zmianie uległ Wzór wniosku o powierzenie grantu na podstawie którego wszyscy zainteresowani zobowiązani są do składania swoich aplikacji o bon. Mając na względzie treść Regulaminu powierzania grantów oraz skrócenie procesu oceny wniosków rozszerzono zakres załączników do wniosku, które potencjalny Grantobiorca zobowiązany jest dostarczyć już na etapie aplikowania, wśród których dodatkowo znajdują się protokół postępowania o udzielnie zamówienia, oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz wersja elektroniczna […]