Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego

Informację o wyniku postępowania w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego należy wysłać jako załącznik (plik pdf) na adres bon.na.cyfryzacje@polskiestowarzyszenie.pl niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Zakres informacji w przedmiocie wyboru wykonawcy: Niezastosowanie się do powyższych wytycznych skutkować może w opóźnieniu publikacji informacji o wyborze wykonawcy.